När Martin Rosenblad drog i gång sitt solenergiföretag hemma i Hässelstad utanför Björnsholm i november 2012, kunde han aldrig ana att det skulle bli så här stort och sysselsätta så många efter bara några år.

– Det var bara intresset som drev mig i början, men det har gått bättre än jag trodde, säger han.

När VT träffade honom sommaren 2013, fick han köra lastbil delar av året för att dryga ut inkomsterna. Nu jobbar både han och hans fru, Lisa Rosenblad, heltid i företaget och har utöver detta nio heltidsanställda.

Artikelbild

| Säljare. Conny Gustafsson och Eva Wernqvist. Eva är senast anställd på företaget. Hon började i november.

Lisa, som tidigare jobbat på Akzo Nobel, kom in först i företaget, efter Martin, den 1 januari 2015. Men redan senare samma år anställdes tre montörer i ett svep.

För närvarande är det – förutom Martin och Lisa – sex montörer, två säljare och en person som jobbar med ekonomi och adminstration. En av montörerna är en man från Syrien.

– Vi är stolta och glada över att vi fått in honom i företaget och kan ge honom en chans. Det funkar jättebra. Han är otroligt duktig och läraktig, säger Lisa.

De skulle också vilja anställa en elektriker. I dag köper de in sådana jobb.

En teknisk ingenjör står också på önskelistan att kunna rekrytera till Solortus, eftersom Martin har planer på att dra i gång en ny verksamhet, som han inte kan berätta om än.

Mycket har hänt, sedan han startade sitt företag, inte minst i branschen.

– Den här branschen fanns inte riktigt då, men vi har bidragit till att skapa den, säger Martin.

– När vi tänker tillbaka är det spännande och häftigt att vi har skapat oss en marknad, säger Lisa.

De är extra glada över att det har gått så bra för dem lokalt. Det hade de inte räknat med. De trodde att det huvudsakligen skulle bli jobb långt bort och långa resor.

Det har det också blivit, men inte bara.

Solortus sysslar med att sälja och installera solcellspaneler, som ger el. Kunderna är ganska jämnt fördelade på hälften privatpersoner, hälften företag. Däremot är omsättningen större, när det gäller företagskunderna, eftersom de ofta köper större anläggningar. Lantbruk är en vanlig företagskund, men även industrier investerar i solcellspaneler.

– Fler och fler bostadsrättsföreningar visar också sitt intresse, säger Martin.

Sedan i somras håller Solortus till i WM Press gamla lokaler på Kilgatan 6 i Gamleby. Utanför sitter flera exempel på solcellspaneler, bland annat en helt ny typ som kallas för integrerade solcellspaneler. De kan ersätta takpannor.