Det är där stigen går in i skogen vid svängen nedanför Östra Ringskolan i Gamleby som de befintliga stenarna, som ska hindra biltrafik, har utökats med flera stenar emellan.

En Gamlebybo, som har hört av sig till VT, undrar vem det är som gör något sådant. Kärleksstigen är en populär promenadstig i Gamleby.

Nu måste den som vill ta sig förbi hindret gå ut i terrängen vid sidan av.

– Äldre personer som går med rollator ska inte behöva gå ut i gräset. Det här är jättetråkigt, säger Gamlebybon.

Han tycker att det är bra med stenar som hindrar biltrafik, men inte att hela stigen är igenlagd på det sätt som nu har gjorts.