När VT når honom på telefon, säger han att det väl är ganska uppenbart varför regeringen har valt just honom till detta uppdrag.

– Man vill säkerställa, bibehålla och utveckla djurskyddet.

Roger Pettersson har jobbat med frågor som rör djurens väl och ve under hela sitt vuxna liv.

Nyligen blev han invald som ledamot i insynsrådet för Jordbruksverket.

Han är också generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

Det här nya uppdraget handlar alltså om livsmedelsstrategin, och om hur man kan öka produktionen i Sverige, öka exporten och skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, utan att urholka djurskyddet.

– En del i strategin, som jag tycker är viktig, är att höja djurskyddsnivåerna runtom i världen, med huvudfokus på EU, säger Roger Pettersson.

Vilka djurskyddsfrågor tycker du är viktigast att jobba med där?

– Det finns flera, men jag ska nämna tre. Transporten av djur lever inte upp till den förordning som finns, och den förordning som finns är inte tillräckligt bra. Här i Sverige har vi max åtta timmar. Sedan är det välfärden för grisar. Många medlemsstater klipper svansar rutinmässigt, fast man inte får det, enligt grisdirektivet.

Som en tredje punkt tar han upp hur mjölkkorna har det.

– Inom EU finns inga detaljregler om hur mjölkkor ska hållas. Det tycker vi är en stor brist. Vi tycker att det ska finnas en hyfsad, gemensam standard i Europa.

Avslutningsvis tillägger han att han även vill jobba för att stoppa överanvändningen av antibiotika till djur. I förlängningen slår den tillbaka mot oss människor.