Det var i mitten på juli i år som den tidigare återvinningsstationen på Dalhemsvägen togs bort. Den stod på privat mark och markägaren ville inte ha kvar den där längre.

Återvinningsstationerna, som är öppna dygnet runt, drivs inte av kommunen, utan av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. FTI gör detta på uppdrag av de företag som sprider förpackningar i Sverige, alltså producenterna.

Lotti Jilsmo, kommunens landsbygdsutvecklare, säger till VT att hon har varit i kontakt med FTI och frågat om de är intresserade av att etablera sig på nytt i Överum. Hon fick då svaret ja.

Nu hoppas hon på hjälp från Överumsborna att hitta den mest optimala platsen för detta.

Det varierar ganska mycket hur man placerar den här typen av stationer. Ibland ligger de centralt. Ibland i utkanten av ett samhälle.

Hon välkomnar Överumsborna att höra av sig med önskemål om var just deras återvinningsstation ska ligga.

Det behöver vara en någorlunda platt yta, där containrarna ska stå.

– I första hand tittar vi på kommunal mark, för där kan vi ju själva lätt bestämma var den ska ligga, säger hon.

På Dalhemsvägen i Överum finns även en kommunal, bemannad återvinningscentral.

Där kan man slänga samma sorts källsorterade sopor som på återvinningsstationerna, men också bland annat grovsopor, farligt avfall, ris från trädgården, elektronik och vitvaror.

Återvinningscentralen är dock bara öppen en dag i veckan och vissa lördagar.