Många Gamlebybor har uttryckt en önskan om att hamnområdet och marken längs Gamlebyviken togs tillvara lite bättre, med strandpromenad till exempel.

Det här har framförts flera gånger, bland annat vid den förbättringspromenad som genomfördes på orten hösten 2013.

Det som händer nu är att kommunen har beställt en geoteknisk analys av hela hamnområdet, för att få veta vad det "håller för". Det är nämligen ganska knepiga förutsättningar som man har att förhålla sig till, om man vill göra något där:

Artikelbild

| Analyseras. En geoteknisk analys görs nu av hamnområdet i Gamleby, för att se vad man skulle kunna använda det till.

– Det är mycket lera i området, vilket gör att marken rör på sig, säger Rickard Ljunggren på samhällsbyggnadsenheten.

Han säger att det är en ambition hos enheten att göra något bra av hamnområdet, men det måste vara realistiska förslag som läggs fram.

– Vi vet att det är ett känsligt område, både när vi tittar på geoteknik och när det gäller översvämningar.

En fråga som har ställts är om någon del av området borde vallas in mer, just för att förhindra översvämningar, och om det i så fall skulle fungera.

Artikelbild

| Promenadstråk. Det finns planer på att anlägga en strandpromenad längs viken.

Den geotekniska analysen ska vara klar under första kvartalet i år.

– När vi har fått den, kommer vi att titta på materialet och se om vi behöver ytterligare utredningar, säger Rickard Ljunggren.

Ett rekreationsområde med strandpromenad är ett ganska sannolikt framtidsscenario för hamnområdet, men om det ska uppföras nya byggnader, kan det krävas fler undersökningar.

Två andra användningsområden som har diskuterats är camping och uppställningsplats för husbilar.