I somras köpte Kustcamp fastigheten där tidigare Stagårds låg, numera Linnéas­ konditori & catering.

Vid uteserveringen fanns en jättelik balsampoppel. Åldern är oklar, men den hade i alla fall med råge passerat sitt bäst-före-datum, bedömer Michael Carlsson på Kustcamp.

– När balsampopplar blir 20–25 år är det risk att de faller och skadar det som står intill, eftersom de ruttnar inifrån. Skulle den ramla ner, kan den slå sönder hela huset.

Artikelbild

| Tas ner. Den gamla balsampoppeln vid Gamlebyån sågas ner, bit för bit, av ett företag som har specialiserat sig på den här typen av jobb.

Pernilla Eriksson, också från Kustcamp, tänker på hur det då kan bli för dem som sitter på uteserveringen. Därför måste trädet tas ner, även om det är fint och doftar gott på våren.

En kvinna som passerar platsen under tisdagen, minns att trädet stod där redan på 50-talet, när hon gick i skolan.

Det är Magnus Hjorth från Trädplockaren i Småland AB som bit för bit tar ner poppeln.

Han kan inte säga hur gammal den kan vara, men tror att närheten till vatten och näring via Gamlebyån kan ha gjort den extra stor.

Artikelbild

| Gör jobbet. Det är Magnus Hjorth från Vimmerby som tar ner trädet.

Han jobbar bara med att fälla svåra träd, bland annat vid kyrkor, inom en radie om 18 mil från sin hemort Vimmerby.

En av många fotgängare som stannade till och följde arbetet med poppeln var Bernt Lejonqvist, som numera bor i Gamleby. Han har dock inga minnen av trädet från sin barndom, eftersom han är från Uknadalen.