Det var i början på juni förra året som en kvinna i en personbil blev allvarligt skadad, när tåget krockade med bilen hon körde.

Olyckan inträffade i en oskyddad plankorsning vid Solberget, nära Blidstena i norra kommundelen. Det finns omkring 50 sådana korsningar i Västerviks kommun.

Efter olyckan sa Trafikverket att en utredning skulle göras. Så har också skett. Den visade att orsaken till kollisionen var bristande uppmärksamhet hos bilföraren.

Vid det aktuella tillfället regnade det kraftigt, vilket torde ha försämrat sikten. Tåget tutade, för att varna personbilens förare, när det stod klart att bilen var på väg ut i korsningen rakt framför tåget, men det hjälpte dessvärre inte.

Enligt uppgift ska radion ha varit på i bilen, med ganska hög volym.

Helena Rådbo jobbar med trafiksäkerhet på Trafikverket. Hon vill passa på att varna alla trafikanter för den här typen av korsningar.

Även om tåget inte går så ofta, kommer det fort, när det väl kommer.

– Man ska tänka tåg, när man ser en järnväg.

Just i det här fallet gör vägens sträckning att det blir svårare för bilföraren:

– Det är väldigt lurigt när vägen går parallellt med järnvägen. Man ser inte lika bra då, säger Helena Rådbo.

Om bilföraren efter korsningen med järnvägen ska svänga ut på en större väg, är det också en ökad olycksrisk, eftersom man då kanske har fokus på vägkorsningen längre fram.