VT har tidigare skrivit om integrationsprojektet som ska få CNH Industrial i Överum att öka sin personalstyrka, samt att gamla bruket söker ny personal som ska jobba med utveckling. Men rekryteringen stannar inte där. Helene Holmberg, personalchef på CNH Industrial, säger att det är svårt att säga exakt hur många som kan komma att anställas, men att produktionen kommer att vara mer jämn framöver.

– Det kommer inte vara lika säsongsbetonat, det blir en mer jämn försäljning.

Under hur många år framöver som rekryteringarna kommer att hålla på är också svårt att säga, det beror på hur flödet blir, säger Helene Holmberg. Men de räknar med att det kommer att fortgå under ett par år åtminstone. I dag har de en personalstyrka på omkring 170, 154 anställda och cirka 20 inhyrd personal.

– Som det ser ut nu kan vi vara upp emot 200 inom några år.

Personalen sökes i både den egna kommunen och utifrån. Helene Holmberg säger att det helt enkelt finns för få med industriutbildning. För att se till att den nya personalen ska ha rätt kompetens ska man med hjälp av Arbetsförmedlingen och bemanningsföretaget Montico utbilda dem, samtidigt som de har praktik.

– Folk inom svets och CNC är oftast svårast att hitta. Montering brukar vara lättare att lära sig.

– Det här är inget vi gör på ett par veckor, det är ett mer långsiktigt projekt.