Nya stolar fick bäras fram i omgångar, när åhörarna strömmade till Åby herrgård i Gamleby, där det första förslaget till fördjupad översiktsplan för Gamleby skulle presenteras. Samhällsbyggnadschef Brun Nilsson gladdes åt att så många hade mött upp:

– Jag har inte varit med om att vi haft möten, där vi pratat om fysisk planering, där det har kommit så många, sa han.

En av talarna var Per Sjöstrand från projektet ”BID centrala Gamleby”, där BID är en förkortning av Business Improvement District. Redan då gavs en vink om att det finns ett stort intresse för frågor som rör Gamlebys utveckling. En webbaserad undersökning lockade 400 svar!

Artikelbild

| Medverkade. Från vänster: Per Sjöstrand, Erik Andersson och Bruno Nilsson.

– Det finns ett väldigt starkt engagemang för Gamleby, konstaterade Per Sjöstrand.

Erik Andersson berättade om själva planförslaget. Många i publiken passade på att ställa frågor och komma med synpunkter. Bland annat diskuterades trafiken i Gamleby ganska ingående. En fråga gällde om det verkligen behövs en ny norra infart.

– Varför kan man inte leda om trafiken på mellaninfarten i stället?

Men Erik Andersson trodde inte att det skulle funka:

– Vi tror att folk skulle skita i det, helt enkelt, eftersom det blir en omväg.

När frågan om en ny infart sist var uppe för diskussion, för cirka tio år sedan, var det aktuellt med planskild korsning med järnvägen.

Nu tänker sig kommunen en plankorsning, med skydd runt. Det är möjligt att göra så, då tågen kör så sakta från och till stationen. Enligt Bruno Nilsson landar kommunens kostnad då på max 30 miljoner kronor, mot uppemot 80 i det gamla förslaget.

Tanken är även att flytta stationen närmare centrum och ordna en bättre kur och bättre parkering.

Vid samrådsmötet passade kommunen även på att berätta om de planer som finns för Katedern 11 i Gamleby, som VT tidigare skrivit om. Förutom ny hälsocentral ska där bli flera byggnader för äldreboende/särskilt boende samt ett trygghetsboende, totalt 100 bostäder.

Information gavs också om den multidamm som planeras vid Ernebergsfältet, för regnuppsamling, som näringsfälla och för bevattning samt snötillverkning.