Per-Erik Dahl från musikkåren berättar att de kommer att bjuda på ett lättsamt program med välkända melodier.

– Vi har också anlitat en sångsolist, Linn Svensson från Västertryserum, som kommer att sjunga ett antal sånger till musikkårens ackompanjemang.

Dirigent är Nils Inge Andersson. Det kommer även att hållas en aftonbön i samband med konserten.