Anders Davidsson, arbetsledare på Skanska, säger att de nu har utfört de arbeten som skulle göras vid reningsverket. Därför har de öppnat vägen igen.

– Men vi kommer att behöva stänga av vägen igen, vid Odal. Det blir om ungefär tre veckor, men då för en kortare tid.

Han tillägger att det i samband med dessa arbeten kommer att bli stökigt runt järnvägsstationen, något som kommer att påverka allmänheten.

Som vi tidigare berättat, satsar Västervik Miljö & Energi flera miljoner kronor för att minska problemet med översvämningar i Gamleby och det här arbetet är en del av detta. Det ska vara klart i december.