Det var år 2002 som de köpte kiosken, men nu har Bob Söderström och Elisabeth Johansson flyttat från orten och vill dessutom göra något annat.

Därför har de satt ut sin kiosk till försäljning. De kallar den för en "kultkiosk", som förutom själva kioskdelen även har ett gatukök och är spelombud för Svenska spel och ATG.

Kiosken ligger, precis som namnet antyder, intill riksväg 35, som går genom Överum.

Här åker bland andra många Linköpingsbor förbi, på väg till sina fritidshus i Loftahammar med omnejd.

Just sommarhalvåret är kioskens riktiga glansperiod, medan vintern av naturliga skäl är lugnare.

– Det är ett kanonläge på sommaren, med genomfarten precis intill. Vi äger både lokalen och marken, så man köper dem i ett paket, säger Bob Söderström.