Frågan har tagits upp flera gånger, inte minst av barnen i skolan, men hittills har svaret blivit nej.

Nu har föräldern Lina Forsman i Helgenäs skrivit till Trafikverket och dessutom ordnat en namninsamling, som finns hos Coop i Edsbruk.

Elisabet Johansson, som också bor i Helgenäs, tycker även hon att det behövs en planskild korsning på platsen. Tunnel eller bro spelar ingen större roll. Det viktiga är att det finns ett säkert sätt för folk i Edsbruk och Helgenäs att korsa E22, oavsett om det sker under eller över vägen.

Artikelbild

| Vid E22 står från vänster Elisabet Johansson med dottern Isabelle Regnell och Lina Forsman med barnen Hannes och Minnah.

Elisabet vet att det brukar anföras att det är dyrt, men då kontrar hon med hur värdefullt ett liv är.

Både Helgenäs och Edsbruk har fått tillskott av nya invånare i form av barnfamiljer.

– Många väljer att flytta hem igen, när de får barn, säger Elisabet.

Varken hon eller Lina låter sina barn korsa E22 på egen hand. De följer med dem, eller så får de cykla över Hälleberg.

Artikelbild

| Ortsborna vill också ha en gc-väg från E22 in mot Edsbruk, där det är en allé.

– Det är värsta omvägen, men det är det som är alternativet, säger Elisabet.

Helgenäs och Edsbruk är två samhällen, som delas av en väg. Samtidigt har de mycket gemensamt, som gör att det finns ett behov av att kunna ta sig mellan orterna.

Barnen har kompisar på andra sidan vägen. I Edsbruk finns dessutom affär, badstrand, skola, kyrka och gymnastiksal.

Linas son, Hannes, som snart är tio år, är ett av alla barn som hindras att röra sig fritt på grund av vägen.

– Jag tycker inte om det, säger han.

Vid varje elevråd på skolan har de tagit upp den här frågan, men också avsaknaden av en cykelbana mellan E22 och Edsbruk. Där finns i dag en lång allé. Den gör att det bitvis blir både trångt och farligt, när motorfordon möter oskyddade trafikanter.

Lina och Elisabet håller med Hannes om att det är ett problem att det saknas en cykelväg.

Peter Sieurin är samhällsplanerare på Trafikverket region syd, kontoret i Kalmar. När det gäller planskild korsning, finns det inga planer på en sådan för närvarande.

– Det måste initieras av kommunen och gå via den regionala transportplanen, säger han.

När det gäller cykelbanan däremot, är det faktiskt en utredning på gång som ska se över hela kuststråket utmed E22 ur cykelsynpunkt.

Utredningen ska belysa hur man tar sig med cykel utmed E22, men också hur det ser ut med anslutningar till städer och samhällen längs E22. Till exempel Edsbruk. En annan klassiker i sammanhanget är ju hur man tar sig med cykel mellan Västervik och Verkebäck.

När utredningen kan vara klar, kan inte Peter Sieurin svara på. Trafikverket ska beställa utredningen efter sommaren. När bristerna har identifierats, ska finansieringen lösas.