Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson säger att kommunen allt sedan sjukdomsutbrottet har jobbat intensivt med att kartlägga och skaffa sig en helhetsbild. Det är ett arbete som fortfarande pågår.

För närvarande är det 52 elever från Åbyängskolan i Gamleby som har insjuknat i magåkomman. Sedan tillkommer ytterligare 20 personer som är föräldrar, syskon och lärare.

Alla 72 är inte sjuka samtidigt, utan det är alltså det totala antalet personer som har varit sjuka eller som fortfarande är det.

Artikelbild

| Chef. Magnus Bengtsson är barn- och utbildningschef i Västerviks kommun.

– Det verkar som om det kommer snabbt och även går över snabbt, säger Magnus Bengtsson.

Det är ännu inte klarlagt vad som orsakade magsjukeutbrottet. Per-Åke Jarnheimer är hygienöverläkare och biträdande smittskyddsläkare på landstinget i Kalmar län.

Han säger att det kan vara vinterkräksjuka, som har smittat via mat, om det är så många som har blivit sjuka samtidigt.

Men det kan också bli många smittade om det är någon som kräks mycket, och det är andra i närheten.

Artikelbild

| Många sjuka. Antalet smittade är nu uppe i 90 personer, varav 79 är elever på Åbyängskolan.

– Viruset är inte luftburet, men de små vätskedropparna som finns i kräket kan färdas en bit, mer än en armlängds avstånd, om det är någon som kräks rejält.

Det bästa sättat att hindra smittspridningen är att vara noggrann med att tvätta händerna med tvål och vatten.

Den som insjuknat måste också stanna hemma i 48 timmar efter senaste symtom.

Senare i eftermiddag kommer Västerviks kommun att gå ut på sin hemsida med en aktuell lägesrapport om magsjukeutbrottet i Gamleby.

Uppdatering klockan 15.30:

Siffran över antalet smittade har nu stigit till 90 personer, enligt ett pressmeddelande från Västerviks kommun. Av dem är 35 stycken elever som har varit sjuka, men på tisdagen var tillbaka på skolan igen. Samma dag var 44 elever fortfarande hemma, eftersom de var eller nyligen hade varit sjuka.

Kommunens miljöchef, Carolina Stalebrant, säger att de fortsätter arbetet med att kartlägga magsjukan, hitta smittkällan och sätta in åtgärder för att förhindra vidare spridning.

Mycket tyder på att det är vinterkräksjuka som härjar, men varifrån den kommit är inte klarlagt än.

Åbyängskolan har haft extrainsatt städning efter utbrottet av magsjuka, och det fortsätter så länge det behövs. I övrigt pågår undervisningen som vanligt.

Kommunen fortsätter samtidigt arbetet med att samla in uppgifter från personer som har insjuknat.