Den närmaste mätstationen som mäter nederbörd ligger i Hellerö, drygt en mil nordväst om Loftahammar. Där uppmättes en dygnsnederbörd på 91,8 millimeter, vilket visade sig vara den högsta siffran för hela landet under augusti månad enligt SMHI. Men den kraftiga nederbörden skulle få konsekvenser. Totalt drabbades ett 50-tal fastighetsägare av översvämning, och i Överum fick räddningstjänsten pumpa ut vatten från ett 20-tal fastigheter. Sedan några veckor tillbaka har ett omfattande saneringsarbete påbörjats på orten.

– Drabbas man av översvämning så anmäler kunden först det till sitt försäkringsbolag. Sedan genomför vi en besiktning av fastigheten, i det här fallet hände det redan dagen efter. Där gör vi en värdering av innehållet i källaren, och det som inte är förstört magasineras, säger Gabriel Willsund, platschef på OCAB som genomför saneringsarbetet.

– Om man kollar på Överum och Gamleby tillsammans så är det ett 50-tal fastigheter vi sanerar, fortsätter han.

Artikelbild

| Med hjälp av en fuktmätare mäter man hur mycket fukt som finns kvar. Därefter kan ommålningen påbörjas.

När besiktningen är gjord påbörjas en slipning av golv och rivning av eventuellt skadade väggar. I vissa fall får man även slipa betongväggar för att få bort eventuella bakterier.

– Drabbas en betongvägg av översvämning så kan det bli färgsläpp av avloppsvattnet och bakterierna.

Därefter inleds en torkperiod med hjälp av ett antal avfuktare som placeras ut i fastighetens drabbade delar.

– Torkperioden kan vara på upp emot fyra veckor. Vi mäter väggar och golv med fuktmätare för att se till att all fukt är borta. När det sedan är borta så tas byggare in för att måla om väggarna.

Artikelbild

| "Torkperioden kan vara på upp emot fyra veckor", säger Gabriel Willsund.

Gabriel Willsund berättar att företaget har haft ett 20-tal arbetare på plats, och att alla översvämmade källare nu är tömda och återfuktningen i full gång.

– Ett sånt här arbete kan ta upp emot ett halvår innan det är helt klart. De fastigheter som är värst drabbade prioriteras först.

Artikelbild

| Gabriel Willund råder alla fastighetsägare att ha så lite organiskt material som möjligt i källaren. "Satsa i stället på betong", säger han.

Hur hårt drabbade var fastigheterna?

– På en del ställen var det upp till en meter vatten, till och med 120 centimeter på de värst drabbade fastigheterna.

Vad är kostnaden för ett sånt här arbete?

– Det varierar lite beroende på källarens storlek. Men någonstans mellan 60 000 och 250 000 kronor.

LÄS MER: Så många har drabbats av översvämningar.

               Hon hade 40 centimeter vatten i källaren.