Vi var på plats i Överum på lördagsförmiddagen. Då höll räddningstjänsten som bäst på att hantera ett av de många larm som kommit in via SOS Alarm under fredags- och lördagsdygnet.

I 35:ans kiosk på Linköpingsvägen var källaren fylld av vatten.

Och det fanns fler fastigheter som drabbats.

– Vi har fått larm om uppemot 25 adresser som drabbats. Under dagen finns fortfarande risk för att vatten ska rinna in i fastigheter belägna lägre ner, på lägre höjder, ner mot vattenverket, säger Tobias Bååth, räddningsledare vid räddningstjänsten, på plats i Överum under förmiddagen.

LÄS MER: Bruksmuseet hotades av regnet: "Det hr varit kaos överallt".

Han förklarade att många av ärendena kunnat hanteras.

– Just nu har vi fyra fastigheter som fortsätter ta in vatten, säger Tobias Bååth och förklarar att de kämpar med att få ut allt.

Tobias Bååth förklarade att den största oron rörde fastigheter som var lågt belägna – fastigheter där inga människor för stunden befann sig. Det fanns en fara i detta, då det kunde finnas fastigheter som tog in vatten utan att detta upptäcktes. Räddningstjänsten arbetade med att inventera dessa fastigheter.

LÄS MER: Här har det fallit mest regn.