Tanken var att göra en nybyggnad på en yta intill långsidan av en av de två befintliga produktionslokalerna, mot skogen till.

I dag har Smålandsplast ungefär 450 kvadratmeter produktionsyta i Loftahammar. Ambitionen var att närapå fördubbla den ytan i form av ett nybygge på 300 kvadratmeter.

Investeringen beräknades gå löst på två miljoner kronor, exklusive maskiner.

Men bygglov kunde inte beviljas, på grund av att det stred mot gällande detaljplan. En ny detaljplan togs fram. Trots detta kunde företaget inte få bygglov.

Bertil Andersson säger att kommunen gjorde ett enormt jobb med detaljplanen, men så blev den överklagad.

Byggplanerna fick därför läggas på is tillsvidare.

– Vi har fått tänka om och göra lite annorlunda med det vi har i stället, säger Bertil Andersson.

Nu har mark- och miljödomstolen precis avslagit det överklagande av planen som gjordes i början på året. Det berättar Fanny Hansson, planarkitekt på Västerviks kommun.

– Den som har överklagat kan göra det en gång till, men då måste han få prövningstillstånd, säger hon.

Mark- och miljööverdomstolen avgör om prövningstillstånd ska ges.

Bertil Andersson säger att de måste ansöka om bygglov igen, om de ska bygga, eftersom de avbröt den processen.

Nu är ju inte ärendet slutgiltigt avgjort än, men han tycker att det vore skönt om planen gick igenom, så att de får en bättre byggrätt än vad de har i dag och mer frihet.