Pengarna fördelas av länsstyrelsen och går till lokala vattenvårdsprojekt. I vår kommun är det två projekt som får stöd.

Det ena är Dynestadviken (Dynestadsjön), Gamleby, som får drygt 2,7 miljoner kronor. Pengarna ska dels gå till att bevattna den omgivande jordbruksmarken med det övergödda sjövattnet, så att näringen kommer till nytta, och dels till att testa biokolfilterdiken som ytterligare ett reningssteg.

Det andra är en båtbottentvätt. Där får kommunen 2,2 miljoner kronor i bidrag.

– Föroreningarna från båtbottenfärger är långlivade och finns överallt. Bidraget för kampanj och kunskapshöjande insatser är i detta projekt särskilt viktigt, säger Henrik Andersson, länsstyrelsen.