Projektet startade på vårvintern i år med projektering och senare upphandling. Själva arbetet på plats i Gamleby drog i gång i augusti och pågår nu för fullt.

I hamnområdet, där det förr låg en brädgård, ligger nu ett antal grova rör utlagda. Med hjälp av dessa, ska problemen med översvämningar minska i Gamleby.

– Det fanns ett dagvattenrör tidigare. Nu kommer det att finnas fyra, så att det blir en högre kapacitet, säger Andreas Davidsson, verksamhetschef för VA ledningsnät på det kommunalt helägda bolaget Västervik Miljö & Energi AB.

Andreas Davidsson berättar om projektet, tillsammans med bolagets marknads- och kundservicechef Joakim Hesselgård, och Peter Polla från WSP, som är inhyrd av Västervik Miljö & Energi.

Projektet handlar om att förnya ledningarna för spillvatten, dagvatten och dricksvatten.

De nya ledningarna för dagvatten består av kraftigare rör, som har en högre kapacitet att ta hand om den nederbörd som faller över Gamleby.

Bakgrunden till satsningen är förstås att det i framtiden väntas bli allt vanligare med kraftiga regn, som måste kunna tas omhand på något sätt.

– Det här är en förebyggande åtgärd, för att klara av mer extrema regn, säger Andreas Davidsson.

– Det ser inte mycket ut för världen, men det är ett jättestort projekt, som kommer att hjälpa oss att motverka översvämningar, säger Joakim Hesselgård.

Arbetet beräknas vara klart i mitten på december.