Kommunen har sedan tidigare varit i kontakt med en fastighetsägare i Gamleby angående dennes fastighet. Kommunen menar att personens fastighet utgör en fara för allmänheten till följd av risk för fall av fastighetens tegelstenar. Fastighetsägaren i fråga har inte vidtagit de säkerhetsåtgärder som kommunen klargjort. Därav anmäler nu kommunen mannen för brott mot ordningslagen.