Arbetet leds av konstnären Saadia Hussain, som är i Gamleby hela veckan för att ge eleverna tips och inspiration till de nya konstverken.

Alla tre klasserna i årskurs åtta på Östra Ringskolan är med i detta Skapande skola-projekt. Totalt är det 70 elever som jobbar med projektet i halvklasser. De gör olika moment av konstverken. Tillsammans tar de ansvar för att det sedan blir ett bra slutresultat.

När VT hälsar på, har eleverna just fått i uppgift att rita symboler. Agnes Haglund och Resala Ali är två som jobbar med detta. De funderar på att teckna noter. Båda tycker att det är kul att få jobba med sådan här skapande verksamhet på sin skoltid.

Artikelbild

| Genomgång. Saadia Hussain ger eleverna tips och instruktioner inför det fortsatta arbetet.

Vad är roligast med det ni gör?

– Att man får göra vad man vill, och att ingen bestämmer exakt vad man ska göra, säger Resala Ali.

Saadia Hussain arbetar ofta med kollektiva skapande processer, till exempel i form av muralmålningar till väggar.

Fastän eleverna gör något tillsammans, tycker hon att det är viktigt att varje elev kan få med något i konstverket som betyder mycket för dem, som en symbol.

Artikelbild

| Gör en skiss. Otto Avander och bildläraren Stephen Conroy.

– Att få lämna spår och märken efter sig är ett grundläggande behov hos människor.

Hon ser det som demokrati:

Artikelbild

| Konstverk. Ett exempel på vad eleverna hittills har åstadkommit.

– Att få vara en individ, men också att vi samexisterar och lever tillsammans.

Bildläraren Stephen Conroy vill även han uppmuntra eleverna att uttrycka sig med hjälp av pennor och penslar.

Artikelbild

| Ritar symboler. Agnes Haglund och Resala Ali skissar på symboler till ett av de konstverk som ska bli offentlig utsmyckning av skolan.

– Bildspråket är det äldsta sättet att tala. Det första språket.