Gamlebybon Stig Lundh tycker att det är bedrövligt att dessa gamla byggnader får stå kvar, när skolan flyttat ur dem. Det har han påtalat i ett mejl till kommunen.

Han tycker inte att de passar in i miljön längre, med den nya fina förskolan Solkullen, som har byggts precis intill.

Det är två skolbyggnader från gamla Ernebergsskolan som är kvar i området.

Den ena inrymmer bland annat matsal, gymnastiksal och omklädningsrum med duschar. Den andra byggnaden är det klassrum i.

– Anledningen till att de inte är rivna är att föreningslivet nyttjar omklädningsrummen i den gamla gymnastikbyggnaden. Vi har tittat på att flytta den funktionen till en ny byggnad, så att man kan riva den gamla, men det ligger ett par år framåt i tiden, säger Joakim Svensson på Bostadsbolaget.

Skulle man bara riva det ena huset, och vänta med det andra, blir det dyrare, eftersom det då krävs dubbla etableringar av arbetsplats för rivningen.

Bruno Nilsson, samhällsbyggnadschef på kommunen, säger till VT att inget vägval har gjorts än, när det gäller alternativet nybygge, kontra ombyggnad.

– Det vi har är en diskussion om att vi måste förse Ernebergsfältet med omklädningsrum. Det är rimligt att det finns något sådant där, både för fotbollen och vinteraktiviteterna.

När det står klart vilket alternativ som är att föredra, kommer kommunen att ge Tjustfastigheter i uppdrag att antingen bygga nytt eller bygga om befintlig byggnad.