Malin Lööw Johansson berättar att det var första gången som de gjorde något sådant här tillsammans och uppslutningen blev stor.

Det var intresseföreningen, hembygdsföreningen och Odensvi utveckling ekonomisk förening som gick ihop om detta. Utvalda platser att städa var informationsplatsen, hembygdsgården och badplatsen.

Vid badplatsen fixades bland annat en lekställning och bryggorna fick lite nytt virke. Två nya handikappanpassade bord och bänkar skruvades ihop och kabel drogs till ny belysning.

Som avslutning blev det gemensam korvgrillning vid badplatsen med alla frivilliga som hade hjälpt till under kvällen.