Kören i Gamleby övar i Skyttepaviljongen. Den andra i Almviks Cafè. De startar den 11 respektive 12 september, på kvällstid.

Kajsa Norrby, som jobbar med musik, säger att hon vill nå fler människor.

– Jag älskar att starta nya körer och se hur de växer och utvecklas.

Långrådnakören har ett 20-tal sångare och är liksom de två nya en del av det globala nätverket Natural Voice. Det som är speciellt med dessa körer är att man inte sjunger efter noter eller andra papper heller för den delen.

– Vi sjunger allt på gehör. Det är mycket röstövningar och röstträning.

De har heller inget ackompanjemang, utan all musik skapas med enbart kroppen som hjälpmedel. Inga redskap eller instrument.

– När man inte har något komp, blir man bättre på att hålla tonen och sjunga tillsammans, säger Kajsa Norrby.

Kören är tänkt för deltagare från cirka 15 år. Någon övre gräns finns inte. Man behöver inte ha några förkunskaper eller körvana för att få vara med.

– Alla är välkomna, på alla nivåer. Det kommer att gå jättebra, för man hjälps åt, säger Kajsa Norrby.

Hon har mycket stämövningar, och lägger sedan på en stämma i taget. Det är mixade körer och de sjunger blandat män och kvinnor i stämmorna, som brukar vara mellan tre och åtta stycken.

Kajsa Norrby betonar att fokus inte ligger på att prestera i dessa körer, även om de också har konserter, som brukar bli uppskattade.

– Musiken vi sjunger är till för att sjungas, inte att lyssnas på, säger Kajsa Norrby.