För två veckor sedan kunde vi berätta att båtsällskapet beslutat ta time out med seglarskolan och alla andra sommaraktiviteter riktade till barn och unga. Orsaken visade sig vara en tvist inom föreningen.

Medlemmen Göran Marström, som i egentlig mening äger den brygga som föreningen fritt nyttjat genom åren, lade i vintras fram förslaget att förlänga en redan befintlig intilliggande brygga på kommunens mark och flytta klubbens båtar dit. Detta eftersom han, samt ytterligare tre medlemmar i Loftahammars båtsällskap, önskade ha möjlighet att även själva kunna nyttja den aktuella flytbryggan under högsäsong för att sjösätta katamaraner.

– Avsikten med motionen var att finna en lösning för alla. Det har aldrig varit min avsikt att få bort seglarskolan, jag är ju själv en seglare, säger han.

Nu har Loftahammars båtsällskap lämnat in en bygglovsansökan om att förlänga bryggan där man tidigare haft verksamhet. Bryggan, som ägs av Göran Marström, skulle enligt ansökan förlängas med 24 meter.

– Vår målsättning är att kunna ta upp ungdomsverksamheterna igen nästa år, säger klubbens ordförande Stig Pettersson apropå bygglovsansökan.

Kommunekolog Lars Kåremyr, från samhällsbyggnadsenheten, förklarar att man från kommunens sida kan bevilja bygglov i ett fall som detta.

– Det är lagens krav och begränsningar man tar hänsyn till när man beviljar eller avslår en bygglovsansökan. Man ser till sådant som säkerhet, utförande och tillgänglighet, säger han.

Dock måste den som beviljas bygglov ha tillstånd både från markägaren och den som äger själva bryggan för att ha rätt att genomföra byggnationen.

Göran Marström säger bestämt nej till att förlänga sin brygga. Han menar att en förlängning skulle försämra för alla. Hans brygga ligger i närheten av både Sandbyhovsbryggan och mastkranen och det skulle bli för trångt menar han. Samma argument har å andra sidan Stig Pettersson mot Marströms förslag om att förlänga bryggan intill. Han säger att det är upp till kommunen att avgöra bygglovsärendet och att de sedan får ta det därifrån.

Kommer ni komma fram till en lösning?

– Vi ska komma fram till en lösning genom kommunen, säger Stig Pettersson.