Dennis Wiström på Västerviks kommun berättar att det är ett område på 50–60 hektar som ska skördas på vass. Tre olika markägare är inblandade.

En av dem är Torgny Kindh, som följer skörden med stort intresse. Han ser en framtid där vassen används som råvara vid produktion av biokol.

Men den här gången ska det bli djurfoder. Henrik Schultz och Christer Eriksson från Bjursunds säteri hjälps åt att ta hand om vassen, allt eftersom den skördas. Vassen pressas och plastas in till stora, vita balar. Det ska bli stödfoder till de kor som inte mjölkar.

Artikelbild

| Henrik Schultz och Christer Eriksson från Bjursunds säteri tar vara på vassen som foder.

– Det har ju varit en extrem torka och foderbrist. Det här blir som bark i brödet för djuren, säger Dennis Wiström.

Bengt Pettersson från Västerås har eget företag och jobbar på heltid med våtmarker, där han bland annat fräser bort buskar för att göra bete. Men han skördar också vass.

– När det är ett sådant här år, nästan nödår, vill folk använda även vass. Det har varit mycket att göra, säger han.

Den bandgående skördaren kan ta sig fram i rejält sumpiga partier och klarar buskar med en diameter på fyra–fem centimeter.

Artikelbild

| Vasskörd i Uknöområdet, Lofta. Bengt Pettersson sitter i skördaren. Dennis Wiström och Torgny Kindh tittar på.

Förutom att vassen ger ett välkommet tillskott av foder, innebär skörden att det blir mindre näringsämnen som går vidare ut i Östersjön, eftersom vassen inte står kvar och bryts ner.

Dessutom återskapas de betade strandängarna, vilket gynnar flera arter av djur och fåglar. Den enda art som egentligen drabbas negativt, enligt Wiström, är skäggmesen.

Artikelbild

| Christer Eriksson och Henrik Schultz från Bjursunds säteri vid en av foderbalarna.

– Men vi tar ju inte bort all vass, påpekar han.