Gotlandsbåten Konsumentverket går inte vidare till Marknadsdomstolen i tvisten om Gotlandsbåtens bokningsvillkor. Det beror på att Gotlandsbåten under processens gång ändrat en text som man haft påpekanden kring. Konsumentverket kommer dock att fortsätta driva frågan om ersättning till drabbade resenärer i Arn, Allmänna reklamationsnämnden.