Bolagets nye styrelseordförande Daniel Friberg dömdes för fem år sedan till tre månaders fängelse efter ett internt bråk i en nationalistiskt organisation.

I november hölls bolagsstämma för Wiking Mineral. Den innebar två saker:

• Huvudägaren, den kontroversielle affärsmannen Patrik Brinkmann, har fått ett ännu starkare ägareinflytande över bolaget. Familjen Brinkmann von Druffel-Egloffstein har numera 61,9 procent av aktierna.

• Styrelsen fick en ny sammansättning. Två av tre ledamöter byttes ut. De två nya ledamöterna beskrevs båda som bekanta till Brinkmann, och båda har anknytning till politiska rörelser som inte ligger långt från Brinkmanns åsikter. Den ene, Mikael Valtersson, har varit Sverigedemokraternas kanslichef i riksdagen. Den andre är 36-årige Daniel Friberg.

Vad som inte berättas i presentationen på Wiking Minerals hemsida är att Daniel Friberg varit engagerad i Nordiska Förbundet. En organisation som startades av personer med rötter i nynazistiska rörelser, och som av stiftelsen Expo beskrivits som högerextrem. Organisationen lades ner 2009. Då hade fem medlemmar, däribland Daniel Friberg, dömts till tre månaders fängelse vardera för grovt hemfridsbrott och grovt egenmäktigt förfarande.

Detta är sju år sedan. Hur ser Daniel Fribergs politiska engagemang ut i dag? Till VT säger han att han inte är medlem i några politiska organisationer. Inte desto mindre hittar vi två engagemang med politisk inriktning:

• Bokförlaget Arktos där Daniel Friberg är VD har en tydlig samhällsinriktad profil. Enligt den egna beskrivningen är Arktos ”den ledande förläggaren av litteratur om den europeiska nya högern”. Den brittiska organisationen Searchlight, som varit en förebild för svenska Expo och arbetar med att kartlägga högerextrema rörelser, hävdar att det finns en högerextrem agenda i Arktos utgivning.

• Därutöver står Daniel Friberg som chefredaktör för internetsajten Motpol.nu. Sajten beskriver sig som ett forum för alternativa åsikter i ett trångt debattklimat. I programförklaringen sägs att skribenterna alla har konservativa värderingar. Tonen är akademisk och städad, men återkommande kritiseras begrepp som liberalism och antifascism.

Hur beskriver du din politiska hemvist?

– Jag är värdekonservativ och traditionalist. Mina personliga åsikter ligger huvudsakligen i linje med de värderingar som varit normerande i Sverige genom alla tider fram till de senaste 50 åren, säger Daniel Friberg till VT.

Nordiska förbundet som du tidigare var med i har beskrivits som en nazistorganisation.

– Det var en tankesmedja, ett ganska kortlivat projekt. Vi introducerade bland annat tankegångar från den franska ”nya högern”. Nazist är en etikett som enstaka oseriösa motståndare klistrat på.

LÄS MER I LÖRDAGSTIDNINGEN