Vid middagstid på fredagen trädde eldningsförbud i kraft i Kalmar, Nybro, Emmaboda, Mörbylånga, Borgholm, Torsås, Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner.

Det är nu mycket torrt och därför förbjudet att elda i skog och mark tills vidare, meddelar länsstyrelsen i Kalmar län.

Däremot råder det fortfarande inget eldningsförbud i länets övriga kommuner, Hultsfred, Vimmerby och Västervik – men uppmaningen till allmänheten är att vara ytterst försiktiga med eventuell eld. Ett tips man skickar med är att man kan lämna grenar och ris till återvinningsstationen.

– Vi följer de riktlinjer som tagits fram och går på SMHI:s brandriskprognos och den medger inte eldningsförbud, säger Hultsfreds räddningschef Michael Hesselgård.

– Länet är väldigt avlångt så det kan skilja mycket mellan oss och de södra delarna. Just nu medger inte prognosen något eldningsförbud i våra trakter och ju mer regn det kommer under helgen så minskar risken för att vi ska behöva införa något den närmaste tiden, säger Joakim Jansson som är tillförordnad räddningschef i Vimmerby kommun.

Även om eldningsförbud råder får man grilla eller laga mat på platser utformade för detta. Exempelvis iordningställda grillplatser. Man får också grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning.

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är det den som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.