I statistiken räknas en person som "företagsam" om denne har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.

I Kalmar län ser man inga större förändringar sedan förra mätningen för ett år sedan. Andelen företagsamma personer har växt något i länet. 11,5 procent av befolkningen mellan 16 och 74 år räknas som företagsamma. Det är en blygsam ökning jämfört med 2016. Däremot sjunker den så kallade företagsamheten bland unga.

Snittet på 11,5 procent gör att länet ligger en liten bit under snittet i riket, enligt Svenskt näringsliv. I Sverige räknar man med att 12,3 procent är företagsamma.

Kvinnors företagsamhet i Kalmar län är klart under rikssnittet, 6,4 procent att jämföra med 7,7 i riket i snitt.

Västerviks kommun ligger på andra plats i länet när det kommer till antalet företagsamma personer, vilket så klart har med folkmängden att göra. 2 818 personer i kommunen är företagsamma, enligt Svenskt näringsliv definition. Det gör att antalet företagsamma i procent blir 10,8, vilket placerar kommunen på en åttondeplats i länet. Mest företagsamma är invånarna i Borgholms kommun där hela 21,4 procent är företagsamma.

Nyföretagsamheten går tillbaka överlag i länet och årets notering är den lägsta som uppmätts i länet på tio år. Kalmar läns nyföretagsamhet är därmed näst svagast i Sverige.