Ekonomi Inkassobolaget Intrum har lämnat ett bud till den italienska bankkoncernen Intesa Sanpaolo om att skapa en gemensam serviceplattform för hantering av förfallna fordringar på marknaden i Italien, enligt ett pressmeddelande.

Intrum, som handelsstoppades på Stockholmsbörsen under måndagen, blir majoritetsägare med 51 procent i det nya gemensamma bolaget till ett bokfört värde av 10,8 miljarder euro.

Börsens ägare Nasdaq stoppade handeln med aktien på grund av ofullständig informationsgivning. Kort därefter lämnade Intrum information om budet.

Affären förväntas bli klar i slutet av 2018 under förutsättning att de berörda myndigheterna godkänner transaktionen, enligt pressmeddelandet.