Länsstyrelsen i Kalmar län gick i fredags ut med att lodjursstammen ökar sedan fjol. Totalt finns det runt 60 lodjur i länet och 11,5 familjegrupper. Det är en ökning från 8,5 familjegrupper förra året.

– Jag tror att det beror på ett gynnsamt habitat, berättar vilthandläggare Fredrik Ustrup på länsstyrelsen.

– De har få fiender och i länet finns det generellt mycket bytesdjur.

Artikelbild

| Årligen görs en inventeringen av lodjur i länet.

En av familjegrupperna ska befinna sig i Hultsfred. Tre i Västervik. I Vimmerby finns i nuläget ingen, här inventerades den senaste gruppen 2017.

– Generellt är de ganska jämt spridda över länet. Lodjuren i Kalmar län har ökat under en tid, vilket också har varit en uttalad önskan. Nu är vi uppe i de fyra till åtta lodjursföryngringar som viltförvaltningsdelegationen beslutat om och är till och med i överkant. Sedan kan populationen gå upp och ner över tid. Vi har bland annat rävskabb som kan slå ut familjegrupper.

Hittills har ökningen av populationen inte bidragit till att fler tamdjur blivit angripna.

– Vi har inte sett en ökning av angrepp på tamdjur, snarare tvärt om, vilket är väldigt positivt. Då det har hänt har det i huvudsak handlat om enskilda individer som vi sedan gått in och plockat bort via skyddsjakt.

Däremot anser sig nu länsstyrelsen vara uppe i de antal lodjur som är lagom för länet.

– Vi är i det läge där det kan behövas en försiktigt förvaltning. Beslutet om licensjakt tas i slutet av året och då kan det bli en ökning mot föregående år. När vi tar beslutet måste vi också ta i hänsyn rörelsen som sker över länsgränserna.

I mars fälldes tre lodjur i licensjakt i länet.