Enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Kalmar län hävs eldningsförbudet i alla kommuner utom Emmaboda, Torsås och Nybro. Förbudet som infördes 21 juni hävs i morgon fredag klockan 12. Anledningen till upphävandet sägs vara att brandriskvärden nu ligger på måttliga nivåer. Leif Vigren Eriksson som är räddningschef i beredskap vid räddningstjänsten i Hultsfred ser inga större risker med upphävandet av eldningsförbudet:

– Det har att göra med fuktigheten i backen som man mäter med olika värden. Värdena för brandrisk är så pass låga just nu att det inte är försvarbart att ha kvar eldningsförbudet. Oavsett om det är eldningsförbud eller inte så ska man tänka på att vara försiktig och att man är ansvarig ifall något skulle hända, säger Leif Vigren Eriksson.