Varningen gick ut klockan 07.11 på torsdagen och enligt trafikverket bedöms trafiken påverkas fram till 08.00

Uppdatering klockan 08:04: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.