33 av länets fysioterapeuter har en verksamhet som är offentligt finansierad. Det var när landstinget började granska deras journaler som bristerna upptäcktes. Av de fyra som nu anmälts hade en dokumenterat så få som fyra av 793 besök i patientjournalen, alltså bara en halv procent. De övriga hade upp till 11,7 procent dokumenterade besök.

Sofia Hartz är beställarchef på landstinget och hon berättar att de fullständiga granskningsrapporterna kring de fyra granskade fysioterapeuterna inte är klara än.

– Men då vi bedömer att det här är viktigt för patientsäkerheten gör vi anmälan redan nu, säger hon.

Artikelbild

| Beställare. Sofia Hartz är beställarchef på landstinget.

Granskningen sker i sjok och hittills har ungefär 10 vårdgivare gåtts igenom. Att anmäla innan allt är klart kan, enligt Sofia Hartz, tjäna förebyggande.

– Det som är positivt är att ingen betvivlar att den har gjort fel och att alla har en vilja att bättra sig. Det är ändå det som är vårt syfte med granskningen, att det ska bli bra och rätt för patienterna.

Faran i att inte journalföra kan exempelvis handla om att en patient som byter vårdgivare inte kan följas upp ordentligt, vilket i sin tur kan leda till att den får fel behandling.

Brist på journalanteckningar gör också att det blir svårt för landstinget att kontrollera att det får vad det betalar för. Om inte ersättningen är rätt kan det bli fråga om återbetalningskrav och i värsta fall polisanmälan.

I Västervik finns sju privata fysioterapeuter som har avtal med landstinget. Ingen av dessa är aktuell för IVO-anmälan efter den första delen av granskningen.