Det är Expressen som synat landets tågtrafik i sömmarna och deras undersökning visade att förseningarna under 2017 landade på i snitt tre minuter.

Den samlade förseningstiden för samtliga avgångar, nästan en miljon, var närmare 50 000 timmar - nästan sex år!

Norrbottens län ledde ligan för kortare förseningar, konstaterar Expressen.

Där var 25 procent av tågen två till fem minuter sena.

I hela riket var andelen tio procent.

En annan region som stack ut var Kalmar med nio procent inställda tåg, i jämförelse med två procent för riket i snitt.

Inget annat län var i närheten av lika många tåg som inte rullade alls.

En av de mest drabbade sträckorna var Kustpilen mellan Linköping och Västervik där upp emot 2 000 av närmare 5 500 planerade avgångar ställdes in.

35 procent av tågen rullade alltså inte.

Tågen i Kalmar län körs av privatägda Transdev, på uppdrag av Kalmar länstrafik.

Kustpilen ingår i detta trafiknät och precis som för övriga järnvägar i Sverige står Trafikverket för skötsel och underhåll av själva banorna.

Karl-Gustaf Åberg, tågchef på Kalmar länstrafik, är knappast nöjd med siffrorna under 2017.

Han uppger samtidigt att det fanns flera orsaker till varför det såg ut som det gjorde.

– För det första uppstod en del problem i samband med att det startades en ny depå i Kalmar där trasiga tåg skulle repareras.

– Det var tekniska delar i verkstaden som inte fungerade. Det ledde till att avgångar fick ställas in och att det uppstod förseningar.

– Vi hade också en del strul utmed spåret som gjorde att tidtabellerna inte alltid kunde hållas.

Under 2018 var det betydligt färre tåg som inte rullade.

Enligt länstrafikens siffror handlade det om cirka 1 100 avgångar.

– Vi hade en tuff vinter med snö och sträng kyla. Snöröjningen hade svårigheter att hålla spåren rena och när sommaren äntligen kom blev det väldigt varmt, säger Karl-Gustaf Åberg och förklarar de problem som kan uppstå när spåren utsätts för höga temperaturer.

– Rälsen expanderar. Vi kallar det för solkurvor och i extrema fall kan det leda till att tåg spårar ur.

Järnvägen är uppenbarligen extra sårbar för snö, kyla och värme. Finns det något väderslag som är gynnsamt för de som väljer att åka tåg?

– Lagomväder, kanske.