– Vi har sett att det finns ett stort behov av kompetens inom välfärden i den här regionen. Kommunerna har kommit till oss och vi har haft diskussioner senaste halvåret. Vi ska nu göra ett pilotprojekt med distansutbildning till förskollärare, säger Roger Klinth, prorektor vid Linköpings universitet.

Det är projektet Campus i Småland med olika lärcentrum i kommunerna som nu kan lägga till ett lärosäte som man samverkar med. Roger Klinth beskriver hur LiU har tänkt.

– Man är kanske 35 år och har barn och villa och har svårt att flytta från sin kommun för att studera. Då erbjuder vi möjligheten att studera på distans, bland annat med hjälp av videolänkade föreläsningar genom förskollärarutbildningen i Norrköping. Här finns ett underlag, och vi är i viss mån också i behov av att fylla lärarprogrammen.

Artikelbild

| Jerry Engström, projektledare och campuschef i Västervik är nöjd med att kunna lägga till Linköpings universitet bland sina samarbetspartners.

Distansutbildningar är något som Linköpings universitet inte lagt särskilt mycket krut på. I takt med nya mål från riksdag och regering kring tillgänglighet och med att nya tekniska lösningar har utvecklats, så har LiU tänkt om.

– Vi har fokuserat på att utveckla vår campustanke med robusta utbildningsprogram på plats vid universitetet i Linköping. Men nu är det här intressant för oss. Vi behöver också knyta till oss fler studenter i framtiden.

Roger Klinth noterar att det finns mycket vana av distansutbildningar inom Campus i Småland.

– Det här blir en väldigt bra start för oss. Vi kommer att kunna lära oss mycket av kommunernas tidigare arbete. De har lång erfarenhet av distansutbildningar via lärcentran. Andra universitet och högskolor har varit mer aktiva än vi på det här området, säger Roger Klinth.

Artikelbild

I Västervik är man glad över att LiU intresserar sig för utbildningar i Småland.

– Behovet av förskollärare är enormt i hela vår region. Vi är särskilt glada för att Linköpings universitet gör den här satsningen, eftersom det är ett stort och erkänt lärosäte. Vi kommer att marknadsföra utbildningen ordentligt, säger Jerry Engström, campuschef och projektledare i Västervik.

Han ser fram emot fortsatta samarbeten.

– Det finns ett visst studentunderlag i Västervik och vi behöver rekrytera inom vård, skola och omsorg men också inom IT och teknik, säger Engström.

Parallellt med distansutbildningarna kommer Linköpings universitet att starta nya uppdragsutbildningar för barnskötare som vill läsa vidare till förskollärare, tillsammans med östgötakommunerna.