Mats Lindström är rektor på Fågelbärets skola i Västervik. Under fredagen hade han bjudit in Tobias Ahlstedt och Niklas Wrångberg för att de skulle prata om sin bok, Spanare Spender och mysteriet med kyrktornet.

– Det är ett sätt att levandegöra undervisningen. Vi har köpt in flera exemplar av boken och ska prata om den. Idén är att barnen känner igen sig i historierna, som utspelar i Västervik.

Han säger att man vill stimulera läsningen bland eleverna och att språket är något som genomsyrar alla lektioner.

Artikelbild

| Läsning. Inför 50 fjärdeklassare talade Tobias Alhstedt med svärd i hand och Niklas Wrångberg om Västerviks historia.

– Om det faller väl ut sprider vi det till fler årskurser. Vi hoppas att det här ska få igång läsningen ännu mer och utveckla språket.

Det är också en av idéer med boken, menar Niklas Wrångberg:

– Molly och Spender, huvudpersonerna i boken, kommer från olika generationer. Han är en stofil, som använder omoderna uttryck, hon är ung. De behöver varandra för att förstå, säger Niklas Wrångberg.

– Vi har tänkt det som en historia med språkutveckling, det är bland annat därför vi använder ord som "arkipelag", istället för skärgård, fortsätter Tobias Ahlstedt.

– Men meningen är också att det ska vara spännande ungdomsläsning från just Västervik. Det har inte funnits innan, säger Niklas Wrångberg.

Fjärdeklassarna samlas och är intresserade. I början mest av öronvax från troll och andra obehagligheter. Men det finns en tanke bakom läskigheterna. Historierna bygger på historiska händelser. Kung Märtas skalle och en danskt tvåhandsvärd får illustrera stadens anrika historia.