Sedan 20-årsåldern har Ullis O Garpenberg plågats av konstant huvudvärk, och symtomen har förvärrats med åren. Hon fick tarmproblem och drabbades av oförklarlig trötthet och smärta.

Läkarna stod rådvilla – och hävdade att symtomen berodde på utbrändhet och stress. Något som Ullis bestämt förnekade. Hon kände sig inte stressad och hade ett bra liv i övrigt.

Men för två år sedan blev situationen outhärdlig.

Artikelbild

| Nu är Ullis O Garpenberg helt symtomfri.

Att återigen kontakta sjukvården igen kändes meningslöst, så Ullis började söka efter alternativa behandlingsmetoder. Främst läste hon om Candida, en svampinfektion vars symtom stämmer igen på hennes sjukdomsbild.

Hon fick kontakt med ett företag som sysslar med alternativ medicin, som rekommenderade henne att göra en håranalys.

Håranalysen visade att hon var kvicksilverförgiftad, och hade en obalans mellan olika mineraler i kroppen. För att återställa balansen i kroppen var hon tvungen att sanera tänderna från amalgam, äta olika kosttillskott med mineraler och vitaminer och lägga om kosten.

Ullis har genomgått sex kurer under de senaste två åren – och sakta blivit allt bättre.

Sedan i somras är hon helt symtomfri. Till och med huvudvärken har försvunnit.

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, ifrågasätter inte Ullis O Garpenbergs berättelse, och tycker att det är positivt att hon blivit hjälpt av den alternativa behandlingsmetoden.

Men generellt sett är han kritisk till metoder som inte är vetenskapligt prövade.

– När man forskar fram nya metoder så måste man utvärdera dem. Dilemmat med alternativmedicin är att man aldrig vill utsättas för detta.

Läs hela artikeln i dagens VT.