USA Nödlägen har utlysts på många håll i Nebraska, Iowa och Wisconsin sedan Missourifloden svämmat över, till följd av en vinterorkan som slog till över USA:s jordbruksbälte förra veckan.

Ett okänt antal boskap har dött och stora jordbruksfält har täckts av vatten. Lager av sojabönor och korn uppges ha gått förlorade i vattnet.

Minst tre personer har omkommit och kostnaderna bara för jordbrukssektorn i Nebraska beräknas till mer än en miljard dollar.