Stängslet har med åren blivit både sladdrigt och rostigt. Även stolparna har blivit sämre. Jan-Olof Berg, projektledare på Trafikverket, säger till VT att de har stagat upp och lagat efterhand, men nu måste stängslet bytas ut.

– Det blir ju ingen säkerhet om det ligger och trillar ikull.

"Det är väldigt dyrt"

Artikelbild

| Saltet fräter. Det är saltet från vägen som har gjort stängslet så rostigt.

Sammanlagt är det sex kilometer stängsel som ska sättas upp, på båda sidor om vägen. Där det har varit stängsel tidigare, kommer det att bli nytt stängsel igen. Jan-Olof Berg konstaterar att det tidigare har gjorts en bedömning att det behövs viltstängsel där, och då kommer inte Trafikverket att experimentera med att ta bort stängslet, för att se om djuren låter bli att korsa E22 nu.

Men han ser inte bara fördelar med viltstängsel.

– Det är väldigt dyrt och ska underhållas. Det påverkar djuren också. De blir styrda av det.

Mellan Mönsterås och Kalmar testas sedan i somras en viltpassage med digitala skyltar, som visar trafikanterna på E22 när djur vill passera.

Artikelbild

| Nytt viltstängsel. Dan Kristoffersson är en av dem som jobbar med stängselbytet. Längre bort står Max Danielsson och Andreas Purola.

Bygger en "viltbro"

Jan-Olof Berg berättar att en annan lösning ska prövas i Västsverige. Där håller man på och bygger en viltbro, för att skapa en säker passage över vägen för djuren.

Artikelbild

| Uttjänt. Det gamla stängslet har gjort sitt och tas nu ner bit för bit.

Det är Lindbergs stängselmontage från Malmbäck, Nässjö, som byter viltstängslet vid Almvik. En av dem som jobbar med detta är Andreas Purola. Han säger att det är saltet från vägen som gör att stängslet rostar. Det nya stängslet kan förväntas hålla i 30–35 år.

Någon gång i november ska det nya viltstängslet vara på plats på hela den sträcka som berörs. Stängslet vid brandplatsen byttes ut redan på sensommaren.