Vi räknar med att norra Värmland, norra Örebro och Uppsala län, Västmanlands län, samt Dalarna och Gävleborgs län kommer att beröras, säger Elinor Andersson, hydrolog på SMHI.

Hon påpekar att det finns mycket snö i markerna norr om Mälardalen, ända upp till Treriksröset.

Det är betydligt mer än normalt för årstiden. I norra Svealand och södra Norrland varierar djupet från några få centimeter till över en meter, och mycket av det kommer att smälta under nästa vecka, säger hon.

Värmen på ingång

Det avgörande är delvis hur pass varmt det blir i luften de kommande dagarna. Hittills har nätterna varit kalla över hela landet, men någon gång nästa vecka väntas värmen komma in över stora delar av landet, med flera plusgrader på nätterna.

När värmen stiger ökar avsmältningen snabbt och när marken inte längre kan suga upp vattnet rinner det mesta ut i vattendragen som då kan svämma över sina bräddar.

Enligt energibolaget Fortum beräknas vattenflödet i Västerdalälven mer än dubbleras under den kommande veckan, och i Österdalälven väntas flödet öka när tillrinningen från olika biflöden ökar. För att dämpa flödet tappas vatten vid flera kraftverk i regionen. Detsamma gäller för Klarälven och dess biflöden.

Topp väntas i maj

Kulmen på vårfloden i området runt Dalälven och Klarälven väntas dock inte komma förrän en bit in i maj.

I maj lär vårfloden även ha kommit igång i norra delen av landet. I de inre delarna av Norrland, i Jämtland och Lappland, börjar vårfloden ofta inte förrän i juni.

Det lär dröja ett tag, men i vissa områden vid Norrlandskusten kan det sätta igång ganska snart, säger Elinor Andersson.