Ekonomi Från och med i dag kommer alla varor i postförsändelser som anländer direkt till Sverige från länder utanför EU:s tullunion att beläggas med moms och eventuell tull.

Avgiften är 75 kronor för produkter med ett deklarerat värde under 1 500 kronor. För försändelser med ett deklarerat värde på 1 500 kronor eller mer gäller den nuvarande avgiften på 125 kronor vilket, utöver kostnaden för momsdeklaration, även ska täcka kostnaden för att utföra en tulldeklaration.

Sedan tidigare gäller att gåvor mellan privatpersoner i normalfallet är momsbefriade om värdet understiger 500 kronor.

I de fall Postnord uppmärksammar försändelser som verkar vara felaktigt deklarerade som gåvoförsändelser eller andra uppenbara avvikelser kommer dessa att överlämnas till Tullverket för bedömning eller att hanteras enligt Tullverkets instruktioner, skriver Postnord i ett pressmeddelande.