Byggande Miljö- och byggnadsnämnden gjorde inte fel när den gav bygglov för en tillbyggnad med uterum och eldstad på en sjönära fastighet i Västervik. Två grannar som båda förlorar en del av sin sjöutsikt överklagade bygglovet. I en första omgång gav länsstyrelsen kommunen rätt. Nu gör även mark- och miljödomstolen samma bedömning: Begränsningen av havsutsikten är inte så stor att den är en betydande olägenhet.