Insändare Det är numera kriminellt att ägna sig åt ”passiv penninginsamling”, det vill säga tiggeri. Men de som ägnar sig åt tiggeri, framför allt fattiga rumäner och bulgarer, är inte passiva. De har rest hela vägen från sina hemländer till Sverige för att hela dagar samla in pengar för sitt uppehälle. Kan man bli aktivare?

Många av oss icke-tiggare samlar in pengar genom aktiefonder och bankräntor, vilket oftast sker påfallande passivt.

Tiggarna saluför dessutom ofta varor av olika slag och underhållning i form av musik. Detta är en av de friaste företagsverksamheter vi känner till, som moderater o.a. nu vill statligt reglera. Dessa i sin tur säger sig vara för fri företagsverksamhet, som staten inte skall lägga sig i. Hur går detta ihop?