Arbetet med parkeringen i Blankaholm har stått still i ett par veckor. Parkeringen som ligger i centrala Blankaholm nära affären ingår tillsammans med gång- och cykelbanan i den detaljplan som är antagen runt marknadsängen vid hamnen. Parkeringen samt gång- och cykelbanan skulle ha varit färdig till sommaren. 

– Pengarna har tagit slut, så gång- och cykelbanan får vänta till nästa år, säger Daniel Niklasson, planarkitekt vid Västerviks kommun.

På området där parkeringen ska ligga fanns förr ett sågverk. Sågverket hade ett doppkar där trä ytbehandlades för att skydda mot svampangrepp. Där har marken blivit förorenad av det giftiga ämnet.

– Under saneringsarbetet med parkeringen dök det upp ett kar med en hel del vätska, som vi inte visste vad det var. En massa prover togs, för att ta reda på vad det var och det var något som vi inte räknat med, säger Daniel Niklasson.

Vad var det för vätska i karet?

–Det var klorfenol, säger Christer Ramström, planerare på enheten för Samhällsbyggnad vid Västerviks kommun.

Hur mycket pengar hade man till saneringen?

–Kommunen hade budgeterat en miljon till saneringen, säger Daniel Niklasson, planarkitekt Västerviks kommun.

Kommer parkeringen att asfalteras i år,  även om gång och cykelbanan inte blir klar till denna säsong?

– Det ska vi försöka skaffa fram pengar till, så den blir klar till att säsongen börjar. Staketet kommer att försvinna, när maskinerna är borta, säger Daniel Niklasson.