Statsbidraget är utformat så att det ska göra skolan jämlik. Oavsett var eleven bor eller hur klassen ser ut ska villkoren för den enskilde eleven vara lika. För att jämna ut skillnader har regeringen beslutat om ett riktat statsbidrag som skolorna kan söka.

De största summorna räknat per elev hamnar i småkommuner runt om i Sverige. Ljusnarsbergs kommun i Bergslagen är den som får mest per elev, som nummer två återfinns Högsby och på femte plats Hultsfred.

För Högsby kommun är den totala summan nästa år 5 741 382 kronor och för Hultsfred blir totalsumman 9 187 530.

Idén med den här typen av statsbidrag kommer från den statliga utredningen Skolkommissionen som föreslog detta för att öka jämlikheten. Skolkommissionen tillsattes under 2015 och lämnade sitt slutbetänkande våren 2017. Därefter har regeringen fattat beslut om att införa bidraget stegvis under tre år. Under 2018 avsattes 1 miljard kronor, år 2019 avsätts 3,5 miljarder kronor och från år 2020 avsätts 6 miljarder kronor årligen.

Pengarna ska inte bara gå till kommunala skolor utan ska även kunna användas av friskolor.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger följande i ett uttalande som skickats ut av regeringskansliet:

– Nu bygger vi ett starkt och jämlikt skolsystem. Din framtid ska aldrig begränsas av var i landet eller i vilken familj du växer upp. Staten tar nu ett större ansvar för skolans likvärdighet, med mer resurser till alla men allra mest till de skolor som behöver det mest. Samtidigt ställer vi krav på att kommuner och friskolor inte skär i skolan, pengarna ska nå fram till klassrummet och eleverna får mer tid med sina lärare.