Det gjordes 13 procent fler bostadsaffärer i februari än för ett år sedan. Det förstärkta amorteringskravet från 1 mars är en förklaring till det, enligt Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik som nu släpper ny prisstatistik. Det såg likadant ut när det förra amorteringskravet infördes juni 2016.

Det är framför allt i Stockholmsområdet, med det högsta prisläget, som det nya amorteringskravet slår. Därav också prisuppgången på en procent på bostadsrätter mellan januari och februari när många ville hinna göra klart affären med de gamla lånereglerna.

Det är nog det som ligger bakom den här uppgången. Mäklarna har märkt att det varit mer folk på visningar än i höstas, säger Sandegren.
Artikelbild

| Bättre fart på bostadsvisningarna i början av året. Arkivbild.

Kanske inte över

I riket som helhet låg bostadsrättspriserna stilla medan Malmö märkte av aningen fallande priser på såväl bostadsrätter som villor. Malmö är också den enda storstadsregion som fortfarande har plussiffror på årsbasis.

Men prisbilden är något spretig. Valueguards statistik visar i stället på svagt fallande priser. Det så kallade Hox-indexet för riket sjönk mellan januari och februari med 0,4 procent, mer för bostadsrätter och mindre för villor.

Men oavsett mätmetod, prisfallet ser ut att ha stannat av, åtminstone för tillfället, fast det är alldeles för tidigt att dra slutsatsen att det är över för den här gången. Sandegren pekar på de kraftiga prisuppgångarna de senaste åren, det införda för marknaden bromsande amorteringskravet och det faktum att prisnedgången varit relativ kort.

Varnar för ras

Vi har haft åratal av kraftiga uppgångar och om den här prisjusteringen varar längre nu vore inget konstigt utan snarare sunt, säger Sandegren.

De bedömare som varnar för att vi har prisfall på 20 eller uppemot 50 procent framför oss, tar Sandegren ner.

Förr eller senare kan ju någon av dem få rätt, men de fanns ju också för tre, fem och sju år sedan.