Polisen har fått mer resurser och fler utredningar levererades till åklagare i fjol. Men antalet åklagare som kan ta hand om ärendena minskade med 14 stycken till 948, enligt Åklagarmyndighetens årsredovisning – trots att ambitionen var att inte tappa.

Vi har haft ett kärvt ekonomiskt läge och var tvungna att hålla igen. Det har gjort att vi varken har kunnat nyanställa eller återanställa för att fylla luckorna, säger riksåklagare Petra Lundh.

Konsekvenserna har blivit en större belastning på de åklagare som är kvar, konstaterar hon.

Artikelbild

| I fjol blev antalet åklagare något färre, samtidigt som antalet brottsmisstankar ökade. Arkivbild.

Risk för flaskhals

I år har Åklagarmyndigheten dock fått de pengar man begärt, och Petra Lundh tycker att läget ser betydligt ljusare ut.

Vi har en strävan att vi ska öka med hundra åklagare på tre års sikt. Den börjar vi med redan nu under innevarande år, säger hon.

Detta sker mot bakgrund av att polisen ska bli 10 000 fler de närmsta åren. Budgetbeslutet är visserligen bara ettårigt, men Petra Lundh utgår från att satsningen förlängs.

Annars är ju risken att vi blir en flaskhals i systemet, säger hon.

Att utbilda en åklagare tar ungefär tre år.

Även om vi anställer personer som åklagare är de ju aspiranter när de kommer in och kan inte göra någonting självständigt den första tiden. Sedan tar det många år ytterligare innan man är tillräckligt erfaren och kunnig för att hantera de lite allvarligare brotten och större målen, säger Petra Lundh.

Stärka hela kedjan

Hon framhåller också att det inte bara är Åklagarmyndigheten som måste få fortsatta förstärkningar framöver, utan även domstolsväsendet och Kriminalvården.

Blir det 10 000 fler poliser kommer det också att resultera i en bättre utredningsverksamhet, och polisen levererar ju till oss, och vi i vår tur till domstolarna som levererar till Kriminalvården. Det är en kedja där samtliga delar hänger ihop.

TT: För er del, när kan du se att siffrorna över antalet anställda åklagare vänder upp?

Vi har en ambition att ta in 75 nya aspiranter detta år. Sedan har vi naturligtvis pensionsavgångar så ökningen kommer inte att bli så hög. Men vi räknar med lite drygt 30 i netto varje år, säger Petra Lundh.