Efter att SR P4 Kalmar granskat Svenska palliativregistret under förra året upptäckte de mängder av kontouttag som inte blivit redovisade. Uttagen och utläggen kom från ett kort, kopplat till registerhållaren för Svenska palliativregistret, Greger Fransson.

Landstinget, nuvarande regionen, beställde en egen granskning.

Nu är den avslutad och Region Kalmar län skriver i ett pressmeddelande att man funnit att kortet använts 668 gånger under perioden 2012 till 2017. Vid 621 av transaktionerna fanns inget underlag. Bland annat ska kortet ha använts till kontantuttag 37 gånger och med avgifter handlar det om över 104 000 kronor.

Man konstaterar också att kortet har använts 596 gånger för olika inköp. I inget av de fallen finns något underlag. Sammanlagt rör det sig om nära 665 000 oredovisade kronor.

Nu vill regionen ha tillbaka pengarna, över 750 000 kronor. Under fredagseftermiddagen meddelande man också att man polisanmält den bristande hanteringen av kontokortet och att man: "inlett en process för att skilja registerhållaren från uppdraget inom Svenska palliativregistret."

Vi når registerhållaren Greger Fransson på telefon.

– Jag har en utmärkt dialog med regionen om det här, och jag inväntar att vi talat färdigt innan jag uttalar mig, säger han.

I ett mejl återkommer han senare: "Det viktiga är att processen görs korrekt så att alla komponenter kommer fram. Det är först då det kan leda till korrekta konsekvenser".

Han fortsätter:

"Medborgarna i Sverige kan vara lugna. Samtliga skattemedel som Sveriges invånare bidragit med har gått till utveckling av detta kvalitetsregister."

Vi har varit i kontakt med Lars Mattson, ekonomidirektör i regionen. Han vill inte kommentera diskussionerna man för med Greger Fransson.

Svenska palliativregistret är ett nationellt register som finansierats med i huvudsak statliga medel med registerhållare från Region Kalmar län och med regionen som huvudman.